Kontakt

Gränges försäljningsvolym och rörelseresultat för det tredje kvartalet förväntas bli högre än marknadens förväntningar

08 okt 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges förväntas rapportera försäljningsvolym och justerat rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 som överstiger marknadens förväntningar. Försäljningsvolymen för det tredje kvartalet förväntas uppgå till 86.7 kton (85.8) och det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till omkring 200 MSEK (190). Rörelseresultatet i det tredje kvartalet har påverkats positivt av en starkare efterfrågan och ökade effekter av kostnadsbesparingar.

Beloppen i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Gränges kommer inte att ge ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen innan delårsrapporten för det tredje kvartalet har publicerats.

Delårsrapporten för perioden januari–september 2020 publiceras torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 07.30. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 8 oktober 2020, kl. 10.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.