Kontakt

Gränges stärker koncernens ledningsgrupp

14 maj 2020 | KONCERNRELEASE

Sedan börsnoteringen av Gränges aktie 2014 har Gränges mer än fördubblat försäljningsvolymen och vinsten samt genererat tillväxt över branschgenomsnittet, drivet av tekniskt avancerade produkter, innovation, framgångsrika förvärv och ett starkt fokus på hållbarhet. Som ett led i Gränges fortsatta hållbara och lönsamma tillväxt har beslut fattats om att stärka koncernens ledningsgrupp.

Camilla Weiner, för närvarande interim SVP Communication på Gränges AB, har utsetts till SVP Corporate Responsibility & Communication, en ny roll i Gränges koncernledning med ansvar för HR, hållbarhet, produktions- och processförbättringar samt kommunikation. Camilla Weiner är civilekonom med lång erfarenhet av att driva utveckling och förändring i ledande befattningar inom kommunikation och hållbarhet på noterade bolag. Camilla Weiner tillträder den 15 maj 2020 och kommer att rapportera till VD och ingå i Gränges koncernledning. 

Sofia Hedevåg, för närvarande VP Sustainability på Gränges AB, har utsetts till SVP Sustainability. Sofia Hedevåg och Bilal Chebaro, CIO på Gränges AB, kommer att ingå i Gränges utökade ledningsgrupp från och med den 15 maj 2020. De har båda en god erfarenhet av att driva utveckling och förändring i ledande roller och bidrar med en gedigen kunskap inom hållbarhet respektive IT. Sofia Hedevåg kommer att rapportera till SVP Corporate Responsibility & Communication och Bilal Chebaro kommer att rapportera till CFO. 

”Genom denna förändring får vi en väl sammansatt ledning för koncernen med stärkt kompetens inom strategiskt viktiga områden. Jag är övertygad om att Camilla, Sofia och Bilal kommer att bidra fortsatt positivt till Gränges hållbara lönsamma tillväxt”, säger Johan Menckel, VD Gränges AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Menckel, VD Gränges AB
johan.menckel@granges.com, tel: +46 459 59 00

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.