Kontakt

Gränges utser ny ledning för verksamheten i Europa

09 nov 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

I samband med slutförandet av förvärvet av Aluminium Konin, utser Gränges en ny ledning för verksamheten i Europa.

Gränges verksamhet i Europa består av den förvärvade verksamheten Aluminium Konin i Polen, verksamheten i Finspång i Sverige och affärsområdet Gränges Powder Metallurgy. Namnet på den förvärvade verksamheten i Polen ändras till Gränges Konin S.A. och namnet på den svenska enheten ändras från Gränges Sweden AB till Gränges Finspång AB.

Torbjörn Sternsjö, för närvarande SVP Technology & Business Development i Grängeskoncernen, har utsetts till President Europe, med ansvar för Gränges verksamhet i Europa. Torbjörn har lång erfarenhet av att driva utveckling och förändring i ledande befattningar inom internationell verksamhet, bland annat i Gränges och Sapa. Torbjörn Sternsjö tillträder den 9 november 2020 och kommer fortsatt att ingå i Gränges koncernledning och rapportera till VD och koncernchef i Gränges.

Fredrik Spens, för närvarande Marknads & Försäljningsdirektör för verksamheten i Finspång, har utsetts till VD för Gränges Finspång. Fredrik har en gedigen erfarenhet från internationell verksamhet och ledande befattningar, bland annat i Sandvik. Fredrik Spens tillträder den 1 januari 2021, ingår i Gränges Europas ledningsgrupp och kommer att rapportera till President Europe.

Piotr Szeliga, VD för Impexmetal och ansvarig för anläggningen i Konin, har utsetts till VD för Gränges Konin. Piotr har lång och bred erfarenhet från bland annat olika ledande befattningar inom Boryszew Group, ett av de största industrikonglomeraten i Polen. Piotr Szeliga tillträder den 9 november 2020, ingår i Gränges Europas ledningsgrupp och kommer att rapportera till President Europe.

Jörgen Abrahamsson, för närvarande President Europe och VD för verksamheten i Finspång, har utsetts till VP Integration & Operational Excellence, en ny roll med fokus på verksamhetsutveckling, effektivisering och integrering av Gränges verksamheter i Europa. Jörgen har en lång och bred erfarenhet av ledande och operativa roller inom Gränges. Jörgen Abrahamsson tillträder den nya rollen den 1 januari 2021 och är fortsatt VD för verksamheten i Finspång fram till och med den 31 december 2020. Jörgen lämnar Gränges koncernledning den 9 november och ingår då i Gränges Europas ledningsgrupp och rapporterar till President Europe. 

”Genom denna förändring får vi en väl sammansatt ledning för Gränges verksamhet i Europa med stärkt kompetens inom strategiskt viktiga områden. Vi stärker bland annat kompetensen för att bredda vårt hållbara kunderbjudande och optimera produktmixen på Europamarknaden med syfte att skapa en starkare position på tillväxtmarknader och stärka vår närvaro i Europa. Jag är övertygad om att Torbjörn, Fredrik, Piotr och Jörgen kommer att bidra fortsatt positivt till Gränges hållbara lönsamma tillväxt”, säger Johan Menckel, VD och koncernchef Gränges.

”Den nya ledningen i Europaverksamheten kommer att ha ett starkt fokus på att fortsatt utveckla verksamheten och ta tillvara på den samlade kompetensen och kapaciteten i Europaorganisationen samt möjliggöra synergier. Kunskapen, kompetensen och de tekniskt avancerade verksamheterna i Finspång, Konin och St Avold kommer att ytterligare stärka och bredda vårt erbjudande till både befintliga och nya kunder och marknader. Genom att fortsatt driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden och möjliggöra en framgångsrik integration av Gränges verksamheter i Europa ökar vi vår konkurrenskraft,” säger Torbjörn Sternsjö, President Europe.

Gränges verksamhet i Europa består av:

  • Gränges Konin, med en produktionsanläggning i Konin i Polen. Gränges förvärvade Aluminium Konin den 6 november 2020.
  • Gränges Finspång, med en produktionsanläggning i Finspång i Sverige.
  • Gränges Powder Metallurgy, med en produktionsanläggning i St Avold i Frankrike.

Sedvanliga fackliga förhandlingar är genomförda.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Menckel, VD och koncernchef
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.