Kontakt

Gränges valberedning föreslår Fredrik Arp som ny ordförande för Gränges AB (publ)

21 feb 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Anders G. Carlberg, styrelseordförande för Gränges AB sedan 2014, kommer att avgå som ledamot och ordförande för Gränges styrelse vid årsstämman den 7 maj 2020.

I samband med tillkännagivandet, att Anders G. Carlberg vid 76 års ålder väljer att avgå efter en framgångsrik tid som styrelseordförande, föreslår valberedningen Fredrik Arp som ny styrelseordförande.

Under Anders G. Carlbergs tid som styrelseordförande och sedan börsnoteringen av Gränges aktie 2014, har Gränges mer än fördubblat sin försäljningsvolym och vinst samt genererat tillväxt över branschgenomsnittet drivet av tekniskt avancerade produkter, innovation, framgångsrika förvärv och ett starkt fokus på hållbarhet.

”Det har varit produktiva och framgångsrika år med fokus på implementering av strategin och med stark lönsam tillväxt. Gränges har idag en ledande global position med en solid plattform för tillväxt, och med en kompetent och väl sammansatt ledning. Jag är övertygad om att Gränges är mycket väl positionerat för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt,” säger Anders G. Carlberg.

”Vi är mycket glada över att kunna föreslå Fredrik Arp som ny styrelseordförande för Gränges. Med hans omfattande erfarenhet från internationella industriföretag är vi övertygade om att han starkt kommer att bidra till Gränges fortsatta utveckling och lönsamma tillväxt,” säger Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden och representant för Gränges största aktieägare, samt ordförande i Gränges valberedning.

Fredrik Arp har tidigare varit VD för Volvo Cars Corporation och Trelleborg AB. Han är för närvarande styrelseordförande i Bravida Holding AB och Nolato AB, samt styrelseledamot i Vattenfall AB och Swedfund International AB.

Inför årsstämman 2020 utgörs Gränges valberedning av representanter för bolagets tre största aktieägare och av Gränges styrelseordförande. Valberedningen har följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder) samt Anders G. Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningens övriga beslutsförslag samt dess motiverade yttrande kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman.

Gränges årsstämma 2020 äger rum torsdagen den 7 maj 2020 kl 16.00 på IVA Konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm.


För ytterligare information, kontakta:
Jannis Kitsakis, ordförande i Gränges valberedning, representerar Fjärde AP-fonden
jannis.kitsakis@ap4.se, tel: +46 70 603 80 23
eller
Niclas Nelson, General Counsel, Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 70 834 96 16
Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl 11:00 den 21 februari 2020.

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.