Kontakt

Presentation av Gränges bokslutskommuniké för 2019

13 jan 2020 | KONCERNRELEASE

Gränges publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2019 torsdagen den 30 januari 2020 kl 07.30.

En webbsänd telefonkonferens (på engelska) kommer att hållas torsdagen den 30 januari 2020 kl 10.00 där investerare, analytiker och media är välkomna att delta. VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar rapporten.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 56642651 (Sverige), +44 3333000804 (Storbritannien) eller +1 6319131422 (USA). PIN-kod: 69788601#. Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats innan telefonkonferensen börjar.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.