Kontakt

Förändringar i Gränges koncernledning

12 mar 2021 | KONCERNRELEASE

Gränges har utsett Sofia Hedevåg, för närvarande SVP Sustainability på Gränges AB, att ingå i Gränges koncernledning och rapportera till VD Johan Menckel. Sofia har sedan den 15 maj 2020 varit medlem i Gränges utökade ledningsgrupp.

SVP Corporate Responsibility & Communication, Camilla Weiner, som har varit medlem i Gränges koncernledning sedan 2019, har meddelat att hon lämnar Gränges för att fortsätta att arbeta med uppdrag i egen verksamhet.

Ovan förändringar effektueras från och med den 1 april 2021.

”Vi har skapat en ny position i Gränges koncernledning med globalt ansvar för hållbarhet, ett strategiskt mycket viktigt område för Gränges. Genom att hållbarhetschefen tar en plats i koncernledningen breddar vi ledningens kompetens och fokus ytterligare för att på så sätt möta det ökade intresset och efterfrågan från våra kunder och andra intressenter. Jag är övertygad om att Sofia kommer att fortsätta bidra på ett mycket bra sätt till Gränges strategiska utveckling och långsiktiga konkurrenskraft. Jag vill också passa på att tacka Camilla för hennes starka engagemang samt värdefulla och fina insatser och önskar henne lycka till”, säger Johan Menckel, VD Gränges AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Menckel, VD och koncernchef, Gränges AB
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.