Kontakt

Gränges gjorde stora framsteg inom hållbarhetsprioriteringarna 2020

18 mar 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Hållbarhet är en stark drivkraft och möjliggörare av Gränges långsiktiga konkurrenskraft och värdeskapande. 2020 fortsatte Gränges att leverera på bolagets ambitiösa hållbarhetsramverk och -mål och goda framsteg uppnåddes för många av hållbarhetsprioriteringarna. Bland annat rapporterades en betydande minskning av bolagets totala klimatutsläpp, en ökad andel inköpt återvunnet aluminium och förnybar energi samt ett mycket högt deltagande i de koncerngemensamma utbildningarna i uppförandekoden och i antikorruption. Gränges tog också viktiga steg för att öka takten i utvecklingen av ett bredare och mer hållbart kunderbjudande, och verksamheten i Finspång kommer framöver att börja erbjuda kunder produkter med tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat.

Resultat 2020

  • Minskade totala klimatutsläpp per ton med 8 procent jämfört med 2019 och med 18 procent jämfört med basår 2017 främst som ett resultat av ökade inköp av återvunnet aluminium samt av koldioxidsnålt primäraluminium.
  • Ökade andelen inköpt återvunnet aluminium till 22,5 procent (19,8) av totalt inköpta metaller.
  • Ökade andelen förnybar energi till 13 procent (8) till följd av en ökad andel förnybar elektricitet i mixen.
  • 100 procent deltagande i de två koncerngemensamma webbaserade utbildningarna i uppförandekoden och i antikorruption.
  • Erhöll en provisorisk certifiering enligt Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) Performance Standard för produktionsanläggningen i Finspång.
  • Ökade andelen produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig till 19 procent (–). Gränges verksamhet i Finspång utvecklade ett verktyg för livscykel- och klimatanalys som gör det möjligt att deklarera miljöpåverkan för företagets produkter, inledningsvis för klimatavtrycket. Gränges kommer att börja erbjuda kunder tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat.

“Framstegen inom våra hållbarhetsprioriteringar de senaste åren visar på styrkan i vårt strukturerade arbetssätt där vi integrerar hållbarhetsaspekter i vår verksamhet och värdekedja. Jag är mycket nöjd över att vi har intensifierat utvecklingen av ett bredare och mer hållbart erbjudande, eftersom våra kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material. Att ha verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig på produktnivå gör det möjligt för kunder att utvärdera klimatpåverkan längs sin värdekedja och förbättra deras hållbarhetsprestanda utifrån ett faktabaserat tillvägagångssätt. Vi utvecklar kontinuerligt hållbara erbjudanden som skapar konkret affärs- och hållbarhetsnytta samt värde för våra kunder”, säger Gränges VD Johan Menckel.

En fullständig översikt av Gränges hållbarhetsmål för 2025 finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.com/sv/hallbarhet/ramverk-och-mal/.

Gränges års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sofia Hedevåg, SVP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com, tel: +46 733 03 79 79

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplika-tioner, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv/.