Kontakt

Gränges produktionsanläggning i Finspång erhåller ASI-certifiering

18 feb 2021 | KONCERNRELEASE

Gränges produktionsanläggning i Finspång, Sverige, har framgångsrikt erhållit en provisorisk certifiering enligt Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) Performance Standard.1) Detta tillkännagavs av ASI idag, se länk.

”Att uppnå denna ASI-certifiering är en viktig milstolpe i vår ambitiösa hållbarhetsagenda och i vårt arbete för att ständigt utveckla ett bredare och mer hållbart kunderbjudande. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium. Detta är ett första steg mot att kunna erbjuda ASI-certifierat aluminium”, säger Torbjörn Sternsjö, President Europe.

ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar och som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. ASI:s Performance Standard definierar principer och kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning, med syfte att adressera hållbarhetsfrågor i aluminiumets värdekedja. Den oberoende tredjepartsrevisionen av Gränges produktionsanläggning i Finspång genomfördes av DNV GL. Gränges anläggning i Shanghai certifierades enligt ASI:s Performance Standard 2019.

”Vi utvecklar och breddar kontinuerligt vårt hållbara kunderbjudande och arbetar för att skapa finansiellt och operationellt värde genom aluminiumets livscykel. ASI är ett mycket viktigt branschinitiativ som gör det möjligt för oss att främja och bedriva ansvarsfull och hållbar verksamhet längs aluminiumets värdekedja. Vi har nu certifieringar på plats för två av våra anläggningar och vi kommer att fortsätta att arbeta för att certifiera våra övriga anläggningar”, säger Johan Menckel, Gränges VD.

1) Den provisoriska certifieringen följer ASI:s interimspolicy avseende revisioner och revisionsrelaterade resor till följd av covid-19-situationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Sternsjö, President Europe
torbjorn.sternsjo@granges.com, tel: +46 732 01 49 21

Sofia Hedevåg, SVP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com, tel: +46 733 03 79 79

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.