Kontakt

Gränges VD och koncernchef Johan Menckel har meddelat styrelsen att han beslutat att lämna sin tjänst efter 8 år. Han är kvar i sin roll till och med den första augusti 2021.

13 jan 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

”Efter att ha varit verksam inom Gränges i 18 år, varav de senaste 8 åren som vd, har Johan valt att gå vidare till en annan befattning. Johan är en uppskattad ledare som bidragit kraftfullt till att utveckla Gränges till en stark position. Vi vill tacka honom för hans goda insatser och ser fram emot ytterligare samarbete till den första augusti och önskar samtidigt Johan lycka till i sin nya roll,” säger Fredrik Arp, styrelseordförande, Gränges AB.

”Efter en lång, händelserik och mycket stimulerande period har det varit ett svårt beslut att fatta men jag ser givetvis fram emot att gå vidare till nya utmaningar i en ny befattning. Gränges är ett fantastiskt företag med en stor framtidspotential. Jag kommer att fortsätta att leda organisationen med ett starkt engagemang till den första augusti,” säger Johan Menckel, koncernchef och vd, Gränges AB.

Arbetet med att utse en efterträdare till Johan Menckel har påbörjats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Arp, styrelseordförande Gränges AB
Tel: + 46 708 20 70 00

Johan Menckel, vd och koncernchef Gränges AB
johan.menckel@granges.com, Tel: +46 8 459 59 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 13 januari 2021, kl. 11.00.

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplika-tioner, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.