Kontakt

Presentation av Gränges bokslutskommuniké för 2020

19 jan 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari–december 2020 torsdagen den 28 januari 2021 kl 07.30.

En webbsänd telefonkonferens (på engelska) kommer att hållas torsdagen den 28 januari 2021 kl 10.00 där investerare, analytiker och media är välkomna att delta. VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar rapporten.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats innan telefonkonferensen börjar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.