Kontakt

Gränges ingår partnerskap kring återvinning i USA

06 mar 2024 | KONCERNRELEASE

Gränges har ingått ett strategiskt, långsiktigt partnerskap med Scepter, Inc. för inköp av skrotbaserade aluminiumtackor till sina valsnings- och återvinningscenter i USA. Att säkra tillgång till återvunnet och koldioxidsnålt insatsmaterial är en viktig förutsättning för att Gränges ska kunna erbjuda cirkulära och hållbara aluminiumlösningar till sina kunder och uppnå sitt mål om netto-noll 2040.

Genom ett tioårigt avtal säkrar Gränges Americas inköp av skrotbaserade aluminiumtackor från aluminiumåtervinnaren Scepter till sin produktion av aluminiumlösningar som har ett klimatavtryck nära noll. Klimatintensiteten för de inköpta tackorna beräknas uppgå till 0,3 ton CO2e/ton. Gränges planerar även att använda förnybar el för att driva sina produktionsprocesser. Därigenom stärks Gränges förmåga att erbjuda branschledande cirkulära och hållbara aluminiumlösningar till kunder och slutanvändare.

”Gränges är fast besluten att minska våra produkters klimatavtryck och därigenom också hjälpa våra kunder på deras hållbarhetsresa. Det här avtalet är ett viktigt steg för att uppnå våra hållbarhetsmål och kunna tillhandahålla koldioxidsnåla lösningar till våra kunder”, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas. ”Detta hjälper också Gränges att behålla vårt branschledarskap i och med att vi kan erbjuda cirkulär återvinning och partnerskap till våra kunder inom luftkonditionerings-, specialförpacknings-, bygg- och anläggningsindustrierna.”

"Vi är mycket stolta över att ingå detta långsiktiga avtal med Gränges, ett globalt aluminiumföretag i den absoluta framkanten när det gäller hållbarhet och klimatneutralitet i sin bransch. Partnerskapet gör det möjligt för oss att jobba mot vår vision, dra nytta av våra resurser och leverera koldioxidsnåla tackor av högsta kvalitet. Vi ser fram emot att växa med Gränges på den amerikanska marknaden”, säger Garney Scott, VD för Scepter.

Samarbetet bygger på en gemensam vision om att skapa en mer hållbar framtid. Både Gränges och Scepter har åtagit sig att minska klimatpåverkan från aluminiumfolieproduktion, spara resurser och leverera innovativa kundlösningar som möter kraven från en föränderlig värld.