Kontakt

Gränges utökar strategiskt partnerskap i Asien för fortsatt tillväxt inom elektrifiering

31 maj 2024 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges har sett stark tillväxt för sina högkvalitativa, hållbara materiallösningar för elektrifiering i Asien. Nu utvidgar Gränges sitt långsiktiga strategiska partnerskap med Shandong Innovation Group (SIG) för stärkt konkurrenskraft och ökade marknadsandelar.

Asien är världens ledande marknad för elfordon och andra batteriapplikationer och utgör en attraktiv, långsiktig möjlighet för Gränges. Inom denna marknad ser Gränges stark efterfrågan på sina högkvalitativa, hållbara elektrifieringslösningar, såsom batterihöljen, batterifolie, batterikylplattor och andra komponenter. För att ytterligare stärka sin konkurrenskraft och kunna fortsätta att ta marknadsandelar har Gränges nu ingått avtal om att utöka sitt samarbete med Shandong Innovation Group.

Genom det nya avtalet kommer Gränges att ta över ägandet av en välfungerande och kostnadseffektiv produktionsanläggning för gjutning och varmvalsning i Shandongprovinsen och få tillgång till skalbar produktion i efterföljande led. Avtalet ger även tillgång till närliggande försörjning av koldioxidsnålt återvunnet aluminium och primäraluminium. I gengäld kommer SIG att erhålla aktier i Gränges dotterbolag i Kina motsvarande 20 procent av det totala registrerade kapitalet efter transaktionens genomförande.

”Att öka skalbarheten, effektiviteten och hållbarheten i vår asiatiska leveranskedja är avgörande för vår förmåga att ta ytterligare marknadsandelar inom koldioxidsnåla och cirkulära aluminiumlösningar för elbils- och batterimarknaderna. Vi är mycket glada över att ta nästa steg tillsammans med vår välrenommerade och uppskattade partner SIG”, säger Colin Xu, President Gränges Asia.

SIG är en av världens största tillverkare av gjutna aluminiumprodukter. Gränges och SIG har en affärsrelation sedan flera år som bland annat omfattar ett långsiktigt leverantörsavtal och det nyligen offentliggjorda joint venture-bolaget för hållbara aluminiumprodukter i Yunnan.

Avtalet förväntas slutföras inom cirka sex månader. Transaktionen som består av aktier utan kassapåverkan förväntas bidra marginellt till Gränges vinst per aktie från och med 2025.