Kontakt

Gränges utses till en av Europas klimatledare 2024

03 maj 2024 | KONCERNRELEASE

Gränges utses för andra året i rad till en av Europas klimatledare av Financial Times. Rankingen uppmärksammar företag som avsevärt har minskat sina klimatutsläpp och tillhandahållit transparens i sin hållbarhetsrapportering.

Listan över Europas klimatledare omfattar de europeiska företag som uppnådde den största minskningen av klimatintensiteten från egen verksamhet – scope 1 och 2 – i förhållande till intäkterna från 2017 till 2022. Företagen på listan har också gjort åtagande om transparens i scope 3-rapporteringen och ytterligare samarbeten och engagemang för hållbarhet, såsom CDP och SBTi. 
 
”Att återigen få detta erkännande genom Financial Times bekräftar inte bara våra ambitiösa hållbarhetsmål utan även de konkreta resultat vi har uppnått när det gäller att minska vår klimatpåverkan”, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability på Gränges. ”Det är också ett bevis på vårt systematiska arbete med att öka transparens och spårbarhet, vilket driver förändring och gör Gränges till en pålitlig partner för våra kunder och andra intressenter.” 

Viktiga framsteg omfattar: 

  • Ambitiösa klimatmål: Gränges följer sin plan mot att uppnå nettonollutsläpp till 2040, med kortsiktiga mål för 2030. Dessa mål har validerats av SBTi 2023, att de är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersscenario. 
  • Bevisade resultat mot minskat klimatavtryck: Gränges har minskat sin totala klimatintensitet (Scope 1+2+3) med 30 procent på rullande 12-månadersbasis under Q1 2024 jämfört med 2017 och nått klimatmålen för 2025 innan målhorisonten. 
  • Hög transparens och ranking: Gränges tilldelades Leadership score (A-) i CDP:s miljörapporteringsrankning för 2023 och erhöll EcoVadis Platinum-betyg för tredje gången i rad i början av 2024. 

Milstolpar för transparens kring hållbarhet: 

  • Började rapportera sina Scope 3-utsläpp 2017. 
  • Certifierade den första valsnings- och återvinningsanläggningen mot ASI:s hållbarhetsstandarder 2019 och nådde målet att ha alla anläggningar certifierade 2023. 
  • Lanserade sina första produkter med tredjepartsverifierade klimatavtryck 2020 och nådde målet att ha 100 procent tredjepartsverifierade produkter 2023. 
  • Anslöt sig till SBTi och lanserade nya hållbarhetsmål för 2030 och 2040 under 2022, vilka validerades av SBTi 2023. 

Gränges fortsätter att följa sin hållbarhetsplan med fokus på att skapa cirkulära och hållbara aluminiumlösningar och att stödja kunderna i deras arbete med hållbarhet och minskad klimatpåverkan. 
 
Läs mer om Gränges hållbarhetsarbete: https://www.granges.com/sv/hallbarhet/