Kontakt

1896: Malm på järnväg blev till Gränges

När Gränges bildades 1896 hade det sina rötter i två verksamheter: järnvägar och gruvor. Trafik AB Grängesberg-Oxelösund (TGO) grundades vid ett konstituerande styrelsemöte i Stockholms börshus sommaren 1896. Bolaget tog över aktier i ett antal bolag som ägdes av The Swedish Association, bland annat tre järnvägslinjer samt aktier i Grängesbergs gruva. Järnvägsbyggen var vid denna tidpunkt ett av de mest intressanta investeringsobjekten, och för dessa investerare blev det därför allt mer angeläget att fylla tågvagnarna. Svensk järnmalm blev därmed av stort intresse. Samtidigt blev det utländska ägandet en känslig politisk fråga. Ungefär hälften av de svenska järnvägarna ägdes av utländska investerare på 1880-talet. För Gränges kunde detta övervinnas genom att Oscar Robert Themptander utsågs till bolagets första VD. Han hade tidigare varit Sveriges statsminister och landshövding i Stockholm och fungerade därmed som politisk garant. Ernest Cassel, tillsammans med Carl Fredrik Liljevalch jr och Vollrath Tham, sägs vara de personer som grundade Grängesbergsbolaget. 

Bild: Kiirunavaara var en av världens största kända sammanhängande kroppar av järnmalm när det började brytas under 1890-talet. Bild från Järnvägsmuseet.