Kontakt

Gränges Halvårsrapport 2015

21 jul 2015 | KONCERNRELEASE

Resultatet på ny högstanivå, avmattning i Asien

Andra kvartalet 2015
• Försäljningsvolymen uppgick till 43,4 kton (41,7), en ökning med 4,0 procent jämfört med föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 1 506 MSEK (1 176), en ökning med 28,0 procent.
• Justerat rörelseresultat steg med 21,2 procent till 158 MSEK (130), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 10,5 procent (11,1).
• Rörelseresultatet steg till 158 MSEK (124).
• Periodens resultat uppgick till 115 MSEK (90). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,54 SEK (1,21).

Första halvåret 2015
• Försäljningsvolymen uppgick till 86,1 kton (83,1), en ökning med 3,7 procent jämfört med föregående år.
• Nettoomsättningen uppgick till 2 962 MSEK (2 333), en ökning med 26,9 procent.
• Justerat rörelseresultat steg med 22,9 procent till 313 MSEK (254), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 10,6 procent (10,9).
• Rörelseresultatet steg till 313 MSEK (244).
• Periodens resultat uppgick till 226 MSEK (175). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,03 SEK (2,35).
• Gränges har en solid finansiell ställning. Per 30 juni 2015 uppgick soliditeten till 50,8 procent och nettoskuldsättningen till 1,0 gånger justerad EBITDA (rullande tolv månader).

Kommentar från VD Johan Menckel:
”Jag är glad över att kunna presentera ännu ett starkt kvartal för Gränges. Under andra kvartalet 2015 ökade det justerade rörelseresultatet med 21 procent till 158 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det här är vårt bästa resultat under ett kvartal hittills. Gynnsamma valutakurser fortsätter att påverka oss positivt”, säger Johan Menckel.

Webbsänd telefonkonferens
Tisdagen den 21 juli  2015 kl 10.00 presenterar VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström Gränges halvårsrapport för januari-juni 2015 vid en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investerare. För att delta i telefonkonferens, vänligen ring +46 856642691 (Sverige), +44 2031940544 (Storbritannien) eller +1 8552692604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications & IR
pernilla.grennfelt@granges.com, telefon +46 (0) 702 90 99 55

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 21 juli 2015 kl 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 220 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till 4 748 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.

För nedladdning