Kontakt

Gränges publicerar årsredovisning

31 mar 2015 | KONCERNRELEASE

Gränges har idag publicerat sin årsredovisning för 2014 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen kan laddas ner på bolaget webbplats: http://investors.granges.com/sv/investerare. Den tryckta versionen kommer att distribueras i mitten av april till de aktieägare som har anmält intresse. Beställning kan göras på arsredovisning@granges.com.

Informationen är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt värdepapperslagen och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 17 mars 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communication and Investor Relations
Tel. 0702-90 99 55
E-post: pernilla.grennfelt@granges.com

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 220 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till ca 4 748 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.