Kontakt

Gränges valberedning har utsetts

24 sep 2015 | KONCERNRELEASE

Gränges valberedning inför årsstämman 2016 ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2015 var Gränges tre största aktieägare Orkla Industriinvesteringar AB, Lannebo Fonder samt Fjärde AP-fonden, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2016 har därmed fått följande sammansättning: Mikael Aru (Orkla), Claes Murander (Lannebo Fonder), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt Anders G Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Mikael Aru.

Gränges årsstämma 2016 äger rum torsdagen 28 april 2016 kl 16.00 i Stockholm.

Aktieägare i Gränges som har förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete ombeds lämna dessa till valberedningens sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag inlämnas senast den 29 januari 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, Chefsjurist för Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 708 34 96 16
Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan hos slutprodukten; den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna är belägna i Sverige och Kina och har totalt en årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till 4 748 MSEK. Sedan oktober 2014 är bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.