Kontakt

Besked om godkännande av Gränges förvärv i USA uppskjutet till början av augusti

29 jul 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges AB (publ) ("Gränges") vann den domstolsledda auktionen att förvärva Noranda Aluminum Holding Corporations ("Noranda") verksamhet inom valsad aluminium i USA, vilket meddelades i ett pressmeddelande den 8 juli 2016. Fullföljandet av förvärvet kräver godkännande av amerikansk konkursdomstol. Domstolens förhandlingar avseende detta godkännande har ajournerats till den 4 augusti 2016 och ett besked är nu att vänta tidigast i början av augusti.
De ajournerade förhandlingarna förväntas inte påverka utfallet i domstolen enligt Gränges bedömning. Förvärvet förväntas kunna slutföras under tredje kvartalet 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 29 juli 2016, kl 07.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.