Kontakt

Gränges Delårsrapport januari-mars 2016

28 apr 2016 | KONCERNRELEASE

Volymtillväxt och stabil resultat under första kvartalet

Första kvartalet 2016

  • Försäljningsvolymen uppgick till 45,1 kton (42,7), en ökning med 5,7 procent jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 360 MSEK (1 456), en minskning med 6,6 procent.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 155 MSEK (155), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 11,4 procent (10,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 155 MSEK (155).
  • Periodens resultat uppgick till 94 MSEK (111). Resultat per aktie före utspädning minskade till 1,25 SEK (1,49) och efter utspädning till 1,25 SEK (1,49).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -22 MSEK (-1).
  • Nettoskulden uppgick till 316 MSEK per 31 mars 2016, vilket motsvarar 0,4 gånger justerad EBITDA.

”Sammanfattningsvis har året startat bra för oss. Försäljningsvolymen ökade med 5,7 procent under första kvartalet, drivet av en fortsatt stark utveckling i främst Europa och Nord- och Sydamerika. Det kan jämföras med våra underliggande marknader som under kvartalet växte med 1 procent, enligt analysföretaget IHS. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 155 MSEK vilket är i nivå med första kvartalet föregående år. Högre volym och positiva valutaeffekter har vägt upp för lägre priser, ändrad geografisk mix avseende produktionskostnader samt kostnader för aluminiumpremien”, säger VD Johan Menckel i en kommentar.

Webbsänd telefonkonferens
Torsdagen den 28 april 2016 kl 10.00 presenterar VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström Gränges delårsrapport för januari-mars 2016 vid en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investerare.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856 642 661 (Sverige), +44 203 194 0544 (Storbritannien) eller +1 855 269 2604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt
Director Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 28 april 2016 kl 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.

För nedladdning