Kontakt

Gränges prisas för finansiell kommunikation

08 dec 2016 | KONCERNRELEASE

Gränges har utsetts till bästa Mid Cap-bolag i Regis årliga utvärdering av börsbolagens funktioner för investerarrelationer. Utvärderingen 2016 omfattar drygt 20 kriterier, från årsredovisning och webbsida till personliga relationer och förtroende för bolagets högsta ledning. Dessa kriterier betygssätts av analytiker på säljsidan som aktivt följer bolaget.

”Vi är stolta över den här utmärkelsen. Finansiell kommunikation är strategiskt viktigt för att öka förståelse och kunskap om Gränges verksamhet och säkerställa en rättvis värdering. Utmärkelsen motiverar oss att fortsätta utveckla vår kommunikation”, säger Pernilla Grennfelt, Director Communications & IR för Gränges.

Årets IR Nordic Markets inkluderar 129 börsnoterade bolag i Norden. Det är första gången Gränges, som börsnoterades för två år sedan, deltar i utvärderingen.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.