Kontakt

Gränges publicerar årsredoivsning för 2015

11 mar 2016 | KONCERNRELEASE

Gränges publicerar idag årsredovisning, inklusive hållbarhetsredovisning, för 2015. Rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på www.granges.com.

Tryckta versioner av årsredovisningen kommer att distribueras från och med den 29 mars 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges

pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 11 mars 2016 kl 14.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte
5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.