Kontakt

Gränges valberedning har utsetts

26 sep 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges valberedningen inför årsstämman 2017 ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2016 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring samt JP Morgan Asset Management vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. JP Morgan Asset Management har emellertid valt att tacka nej till att utse en valberedningsrepresentant, och möjligheten har därför gått till SEB Fonder. Valberedningen inför årsstämman 2017 har därmed fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Rikard Andersson (SEB Fonder) samt Anders G Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Gränges årsstämma 2017 äger rum torsdagen 4 maj 2017 kl 16.00 i Näringslivets Hus, Stockholm.

Aktieägare i Gränges som har förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningens sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag inlämnas senast den 27 januari 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Niclas Nelson, Chefsjurist för Gränges
niclas.nelson@granges.com,
tel: +46 708 34 96 16
Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandemåndagen måndagen den 26 augusti 2016, kl 16.00

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.