Kontakt

Stark försäljningsvolym och resultat under andra kvartalet

21 jul 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Andra kvartalet 2016

• Försäljningsvolymen nådde högsta nivån hittills på 46,5 kton (43,4), en ökning med 7,0 procent jämfört med föregående år.
• Nettoomsättningen uppgick till 1 442 MSEK (1 506), en minskning med 4,2 procent på grund av det lägre aluminiumpriset.
• Justerat rörelseresultat steg med 13,6 procent till 179 MSEK (158), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 12,4 procent (10,5).
• Rörelseresultatet uppgick till 154 MSEK (158), inklusive kostnader för förvärvsaktiviteter i USA om 25 MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 114 MSEK (115). Resultat per aktie före utspädning var 1,53 SEK (1,54) och efter utspädning 1,52 SEK (1,54).
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 157 MSEK (175).

Första halvåret 2016

• Försäljningsvolymen uppgick till 91,6 kton (86,1), en ökning med 6,4 procent jämfört med föregående år.
• Nettoomsättningen uppgick till 2 802 MSEK (2 962), en minskning med 5,4 procent.
• Justerat rörelseresultat steg med 7,0 procent till 335 MSEK (313), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 11,9 procent (10,6).
• Rörelseresultatet uppgick till 309 MSEK (313).
• Periodens resultat uppgick till 208 MSEK (226). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,78 SEK (3,03).
• Gränges har en solid finansiell ställning. Per 30 juni 2016 uppgick soliditeten till 58,0 procent och nettoskuldsättningen till 0,4 gånger justerad EBITDA (rullande tolv månader).

”Den positiva trend vi såg i inledningen av 2016 fortsatte under andra kvartalet. Försäljningsvolymen steg med hela 7,0 procent drivet av återhämningen i Asien och en fortsatt stark utveckling i Europa och i Nord- och Sydamerika. Det innebär att vi uppvisade en bättre tillväxttakt än marknaden. Det justerade rörelseresultatet förbättrades med 13,6 procent till 179 MSEK (158 MSEK) som ett resultat av högre försäljningsvolym och bra produktivitet.” – säger VD Johan Menckel i en kommentar.

Webbsänd telefonkonferens
Torsdagen den 21 juli 2016 kl 10.00 presenterar VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström Gränges halvårsrapport för januari-juli 2016 vid en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investerare.
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856642661 (Sverige), +44 2031940544 (Storbritannien) eller +1 8552692604 (USA). Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU: marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 21 juli 2016, kl 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.