Kontakt

Gränges inviger utbyggnaden av sitt forsknings- och innovationscenter i Finspång

22 jun 2017 | KONCERNRELEASE

Den 22 juni 2017 invigdes Gränges nyligen utbyggda forsknings- och innovationscentrum i Finspång, Sverige, Gränges R&I.

Gränges R&I i Finspång har i mer än 40 år arbetat framgångsrikt med forskning och innovation inom material som används till lödda värmeväxlare i aluminium. Detta arbete har varit en nyckelfaktor i att utveckla företaget till en global ledare inom sitt område, samt att ge Gränges en högteknologisk profil i den globala aluminiumindustrin.

Ett exempel på aktuella forskningsprojekt som Gränges erbjuder kommersiellt till sina kunder är TRILLIUM®, som är en teknik som förenklar lödningen och erbjuder en mer miljövänlig process. Fram till idag har Gränges forsknings- och utvecklingsarbete resulterat i totalt 52 patentfamiljer och 168 patent.

"Forskning och innovation är grundläggande delar i Gränges affärsstrategi. Djupgående forskning är i kombination med en innovativ anda nyckeln till att kunna möta marknadens framtida krav på aluminiumprodukter. Jag är stolt över Gränges arv inom innovation och jag är övertygad om att dessa satsningar kommer att bidra till att Gränges kan fortsätta utvecklas framgångsrikt", säger Gränges VD Johan Menckel.

Gränges R&I i Finspång har idag 30 specialister med fokus på att utveckla nästa generationens material för lödda värmeväxlare i aluminium. Utbyggnaden omfattar nya kontor och laboratorier, ny laboratorieutrustning samt en ny organisation där forsknings- och innovationsfunktionen blir en mer central del av Gränges-koncernen.

"Vi gör nu ett grundligt arbete för att förbättra vår forsknings- och innovationsavdelning i Finspång. Finspång kommer att vara navet i vårt globala forsknings- och innovationsnätverk. Syftet är att stärka vår ledande globala position inom utvecklingen av material för lödda värmeväxlare samt att utveckla nya innovativa aluminiumprodukter baserat på vår nuvarande kompetens inom forskning och innovation”, säger Kent Schölin, SVP Research & Innovation hos Gränges.

Gränges har forsknings- och innovationscenter i Finspång, Sverige och i Shanghai, Kina och planerar att etablera ett center i Tennessee, USA.

För ytterligare information, kontakta:
Kent Schölin, SVP Research & Innovation hos Gränges
kent.scholin@granges.com, tel: +46 702 41 90 15 

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com. 

För nedladdning