Kontakt

Innovativa lösningar i fokus på Gränges sjätte tekniska seminarium i Indien

25 okt 2017 | KONCERNRELEASE

Gränges India Technical Seminar 2017 äger rum den 25-26 oktober 2017 i Pune, Indien. Seminariet anordnas vartannat år och årets sammankomst blir den sjätte sedan starten 2007. Omkring 80 av bolagets största kunder och affärspartner i regionen deltar i seminariet.

Indien är en av de snabbast växande marknaderna i världen idag när det gäller tillverkning av lätta fordon. Marknaden förväntas växa med över åtta procent per år fram till år 2022[1]. Årets seminarium kommer att fokusera på kraven och utmaningarna för den växande indiska fordonsindustrin och hur de påverkar den indiska värmeväxlarmarknaden, både totalt och per segment. Gränges erbjuder innovativa lösningar som hjälper kunderna att möta de krav och regelverk som ställs på industrin.

”Indien är en viktig och snabbt växande marknad som kommer att ha inverkan på den globala fordonsmarknaden. Som marknadsledare, har Gränges en viktig roll när det gäller att utveckla nya avancerade material som möjliggör minskad miljöpåverkan i framtiden, och hjälpa kunderna att uppfylla de nya kraven,” sade Colin Xu, President Gränges Asia, i sitt inledningsanförande i Pune.

Under seminariet håller inbjudna gästtalare från den indiska fordonsindustrin föredrag om aktuella ämnen, såsom elektrifiering och bränsleeffektivitet. Representanter från Gränges presenterar hur bolagets avancerade materiallösningar kan underlätta för kunderna att uppfylla marknadskraven. Ett exempel som presenteras under seminariet är TRILLIUM®, en innovativ teknik som förbättrar tillverkningsprocessen och prestandan hos lödda värmeväxlare i aluminium.

Årets seminarium sponsras av Gränges och medsponsorer är Seco/Warwick, Schoeler och Solvay. Seminariet utgör en plattform för interaktion inom olika ämnen mellan experter från Gränges, medsponsorer och kunder, och ger möjlighet till diskussion om nuvarande och framtida trender i industrin.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Colin Xu, President Gränges Asia
colin.xu@granges.com, tel: +86 21 59541111 3360

Sampath Desikan, Managing Director Gränges India
sampath.desikan@granges.com, tel: +44 78 8162 6481

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlar-applikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.


[1] Sammanställning årlig tillväxt för tillverkning av lätta fordon 2017-2022, enligt IHS.