Kontakt

Gränges ny medlem i Aluminium Stewardship Initiative

14 jan 2019 | KONCERNRELEASE

Gränges är sedan januari 2019 ny medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI). ASI är en global och ideell intresseorganisation som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. ASI definierar globala standarder för hållbarhetsprestanda och spårbarhet av material inom värdekedjan för aluminium. ASI arbetar också för att främja mätbara och ständiga förbättringar i viktiga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade områden och att implementera ett trovärdigt gransknings- och certifieringssystem.

"I allt vi gör har vi ett starkt fokus på hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet, upprätthålla god affärsetik och att skapa en säker och bra arbetsmiljö. Vår tekniska expertis inom materialegenskaper och prestanda hjälper kunder och hela värdekedjan att förbättra sin hållbarhetsprestanda. Vi stödjer ASI:s engagemang att främja hållbarhet och ökad transparens i värdekedjan för aluminium”, säger Gränges VD Johan Menckel.

I och med medlemskapet samtycker Gränges till att inom två år certifiera minst en anläggning eller produktlinje enligt ASI:s Performance Standard.

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Hedevåg, VP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com,tel: +46 733 03 79 79

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.