Kontakt

Gränges förvärv av Aluminium Konin godkänt av EU-kommissionen

23 sep 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

EU-kommissionen har idag godkänt Gränges förvärv av Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium. Förvärvet är därmed godkänt av alla relevanta konkurrensmyndigheter. Dagens pressmeddelande är en uppföljning av tillkännagivandet den 28 november 2019 om Gränges avtal att förvärva Aluminium Konin från Boryszew Group. Transaktionen var villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Läs mer här >>

Förvärvet stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt.

Transaktionen förväntas att slutföras under det fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.