Kontakt

Gränges publicerar årsredovisning för 2019

19 mar 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsredovisningen, finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer.

 

En tryckt version av årsredovisningen för 2019 kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars och kan beställas på reports@granges.com.

 

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

 

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 19 mars 2020 kl. 13.00.


Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.

För nedladdning