Kontakt

Gränges samarbetar med Alcoa för att minska klimatpåverkan

22 jul 2020 | KONCERNRELEASE

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges verksamhet och strategi och bidrar till att öka företagets värdeskapande och långsiktiga konkurrenskraft. Gränges tekniska expertis och kompetens inom materialegenskaper och -prestanda avseende aluminium hjälper kunder och andra aktörer i värdekedjan att förbättra resurseffektivitet och klimatprestanda.

Gränges har ingått ett avtal med Alcoa om att köpa ECOLUMTM valsgöt, en del av Alcoas SUSTANATM-linje med koldioxidsnåla produkter, som tillverkas i vattenkraftsdrivna aluminiumsmältverk och som garanterar högst 4,0 ton CO2e per ton aluminium, inklusive utsläpp från bauxitutvinning och raffinering av aluminiumoxid. Detta klimatavtryck är betydligt lägre än branschgenomsnittet.

“Samarbetet stärker vår klimatstrategi och vårt fokus att samarbeta längs värdekedjan för att minska klimatpåverkan,” säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability.

2019 hade cirka 93 procent av Gränges totala klimatavtryck sitt ursprung i företagets leverantörskedja, främst från tillverkningen av primäraluminium, vilket är en energikrävande process.

“Gränges arbetar fokuserat för att minska sin klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och därigenom förbättra hållbarhetsprestandan,” säger Sofia Hedevåg. “En av de viktigaste prioriteringarna i vår klimatstrategi är att samarbeta längs värdekedjan och öka inköp och användning av återvunnet aluminium samt koldioxidsnålt primäraluminium eftersom dessa material minskar våra produkters klimatavtryck avsevärt.”

Gränges arbetar också med att ta fram tredjepartsgranskade hållbarhetsvarudeklarationer för sina produkter med ambition att ha sådana varudeklarationer tillgängliga 2020. Det kommer att möjliggöra för kunder att göra faktabaserade utvärderingar av Gränges produkter ur ett hållbarhetsperspektiv och leda till ytterligare innovation och design av hållbara produkter. Produkterbjudanden baserade på en hög andel återvunnet aluminium och/eller koldioxidsnålt primäraluminium kommer att ha ett lägre deklarerat klimatavtryck.

“Vi ser en tydlig trend där kunder i allt högre grad är intresserade av hållbara och cirkulära material, och att efterfrågan på hållbarhetsinformation på material- och komponentnivå ökar,” säger Torbjörn Sternsjö, SVP Technology & Business Development. “Vi arbetar proaktivt och med ett starkt engagemang för att kontinuerligt utveckla våra hållbara kunderbjudanden för att möta och överträffa våra kunders förväntningar.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sofia Hedevåg, SVP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com, tel +46 73 303 79 79

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.