Kontakt

Gränges uppnådde goda framsteg inom hållbarhet 2019

19 mar 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges höjde ambitionerna inom hållbarhet 2019 genom att implementera sitt koncerngemensamma hållbarhetsramverk i verksamheten och genom att samordna de regionala strategierna med de globala långsiktiga hållbarhetsmål som lanserades i mars 2019. Goda framsteg uppnåddes för många av bolagets hållbarhetsprioriteringar, bland annat ett rekordlågt antal arbetsplatsolyckor, en ökad andel inköpt återvunnet aluminium, minskade totala klimatutsläpp, samt ett mycket högt deltagande i bolagets koncerngemensamma utbildningar i uppförandekoden och antikorruption. Gränges ökade också takten i utvecklingen av ett bredare och mer hållbart kunderbjudande.

 

Resultat 2019

  • Rekordlåg olycksfallsfrekvens med 28 procent minskning av Total Recordable Rate till 4,4 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (6,1). Severity Rate minskade med 14 procent och uppgick till 142 förlorade arbetsdagar per miljon arbetade timmar (165). 
  • Ökad andel inköpt återvunnet aluminium till 19,8 procent (16,7) av totalt inköpta metaller som används som insatsmaterial, en ökning med 3 procentenheter.
  • Minskade totala klimatutsläpp per ton med 6 procent till 11,3 ton CO2e/ton (12,0) som ett resultat av lägre utsläpp från inköpta material och tjänster, vilka i sin tur minskade med 7 procent tack vare den ökade andelen inköpt återvunnet aluminium. Klimatutsläpp från egen verksamhet och inköpt energi per ton ökade till 0,82 ton CO2e/ton (0,76) till följd av högre energiintensitet.
  • Mycket högt deltagande i de två koncerngemensamma webbaserade utbildningarna inom affärsetik. 100 procent av alla tjänstemän slutförde antikorruptionsutbildningen och 99 procent av alla medarbetare slutförde uppförandekodsutbildningen.
  • Utvidgat åtagande bland betydande leverantörer1) att följa Gränges uppförandekod för leverantörer. Totalt undertecknade 154 leverantörer (137) Gränges uppförandekod för leverantörer, eller bedömdes följa en motsvarande standard som är i linje med Gränges hållbarhetskrav. Detta motsvarade 99 procent (98) av det totala inköpsvärdet från betydande leverantörer.
  • En förstudie för livscykelanalyser (LCA) har genomförts, vilken kommer att utgöra grunden för hur bolaget kan ta fram verifierad hållbarhetsinformation för sina produkter. Med start 2020 avser Gränges att börja kommunicera produkternas hållbarhetsprestanda ur ett livscykelperspektiv, inklusive produkternas miljöpåverkan.
  • Medlemskap i Aluminium Stewardship Initiative (ASI), och produktionsanläggningen i Shanghai i Kina certifierades i juli enligt ASI:s Performance Standard.

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

 

“Jag är väldigt glad över att se goda framsteg för många av våra hållbarhetsprioriteringar 2019. Detta visar på styrkan i vårt strukturerade sätt att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet och värdekedja. Det är också glädjande att se att vi har ökat takten i utvecklingen av ett bredare och mer hållbart kunderbjudande, eftersom vi ser att våra kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material. Vi utvecklar kontinuerligt hållbara erbjudanden som skapar konkret affärs- och hållbarhetsnytta samt värde för våra kunder”, säger Gränges VD Johan Menckel.

 

En fullständig översikt av Gränges hållbarhetsmål för 2025 finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.com/sv/hallbarhet/ramverk-och-mal/.

 

Gränges årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsredovisningen, finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer.


För ytterligare information, kontakta:
Sofia Hedevåg, VP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com, tel: +46 73 303 79 79

 

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75
 


Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.

För nedladdning