Kontakt

Gränges har utnämnt Jörgen Rosengren till ny VD och koncernchef

28 mar 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges styrelse har utsett Jörgen Rosengren till ny VD och koncernchef i Gränges. Jörgen Rosengren, som för närvarande är VD i Bufab – noterat på Nasdaq Stockholm – tillträder senast den 1 oktober 2021. Som tidigare meddelats lämnar Gränges nuvarande VD Johan Menckel sin tjänst under det tredje kvartalet.

”Vi är mycket glada över att vi lyckats knyta Jörgen Rosengren till Gränges. Jörgen har under nio år varit VD i ett bolag som under hans ledning skapat betydande värde för aktieägarna genom lönsam organisk tillväxt och ett antal framgångsrika förvärv. Jörgens erfarenhet, personliga egenskaper samt kommersiella driv och tekniska kompetens gör honom mycket lämplig att leda Gränges fortsatta utveckling,” säger Fredrik Arp, styrelseordförande i Gränges AB.

Jörgen Rosengren, född 1967, är civilingenjör från Lunds tekniska högskola. Innan han kom till Bufab 2012 arbetade han under åtta år inom Husqvarnakoncernen. Han har även arbetat på Electrolux, McKinsey & Company samt Philips Electronics i Nederländerna.

”Efter en händelserik, utvecklande och stimulerande tid i Bufab ser jag väldigt mycket fram emot att tillsammans med ledningen i Gränges ta mig an nya utmaningar och möjligheter senast från och med oktober. Gränges har stor framtidspotential och goda möjligheter att bidra till omställningen till en mer hållbar och cirkulär ekonomi,” säger Jörgen Rosengren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Arp, styrelseordförande Gränges AB
Tel: + 46 708 20 70 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor relations Gränges AB
johan.dufvenmark@granges.com, Tel: +46 705 974375

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande söndagen den 28 mars 2021, kl. 19.35.

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.