Kontakt

Gränges publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

18 mar 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/ och i bifogad fil.

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars och kan beställas på reports@granges.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 18 mars 2021 kl. 13.00.

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.