Kontakt

Gränges valberedning föreslår nyval av Martina Buchhauser som styrelseledamot i Gränges AB

11 mar 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Martina Buchhauser, som nyligen lämnade sin position som inköpschef på Volvo Car Corporation, där hon också ingick i företagsledningen, föreslås av valberedningen i Gränges att väljas in som ledamot i styrelsen vid årsstämman den 6 maj. 

Ragnhild Wiborg, som har suttit i Gränges styrelse sedan 2014, har avböjt omval, och kommer att lämna styrelsen i samband med årsstämman. Ragnhild Wiborg har spelat en mycket aktiv roll i Gränges styrelse som ordförande i revisionsutskottet under sammanlagt fem år, bland annat under bolagets IPO-process under 2014 samt i styrelsens särskilda arbetsgrupp under den framgångsrika nyemissionsprocessen under 2020.

”Vi är mycket glada över att kunna föreslå Martina Buchhauser som ny ledamot av Gränges styrelse. Med hennes omfattande erfarenhet från den globala fordonsindustrin, senast från bolag som fokuserar på elektrifiering, tillsammans med hennes aktiva arbete i frågor som rör hållbarhetsfrågor i leverantörskedjan, är vi övertygade om att hon kommer att bidra till Gränges fortsatta utveckling och lönsamma tillväxt,” säger Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden och representant för Gränges största aktieägare, samt ordförande i Gränges valberedning.

Martina Buchhauser har till helt nyligen varit inköpschef på Volvo Car Corporation och dessförinnan har hon varit Senior Vice President of Purchasing and Supplier Network för interiör utrustning på BMW och inköpschef på lastbils- och busstillverkaren MAN. Hon inledde sin karriär på Opel, som då var del av General Motors, där hon hade olika befattningar i flera länder inom inköp och kvalité.

Valberedningen föreslår i övrigt omval av Fredrik Arp, Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström samt Hans Porat. Fredrik Arp föreslås till omval som styrelseordförande.

Inför årsstämman 2021 utgörs Gränges valberedning av representanter för bolagets tre största aktieägare och av Gränges styrelseordförande. Valberedningen har följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) samt Fredrik Arp (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningens övriga beslutsförslag samt dess motiverade yttrande kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman.

Gränges årsstämma 2021 äger rum torsdagen den 6 maj 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Jannis Kitsakis, ordförande i Gränges valberedning, representerar Fjärde AP-fonden
jannis.kitsakis@ap4.se, tel: +46 70 603 80 23
eller
Niclas Nelson, General Counsel, Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 70 834 96 16
Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 11:30 den 11 mars 2021.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.