Kontakt

Gränges möjliggör aluminiumlösningar med klimatavtryck nära noll genom att investera 52 MUSD i utökat återvinnings- och gjutningscenter

13 apr 2022 | KONCERNRELEASE

Gränges kommer att investera 52 MUSD för att utöka sin återvinnings- och gjutningsverksamhet i Huntingdon, Tennessee. Investeringen kommer att möjliggöra lansering av aluminiumlösningar med ett klimatavtryck som är nära noll 2024, för att möta den växande efterfrågan på hållbara produkter i Nordamerika. Det nya centret kommer att drivas med förnybar elektricitet, som en del av Tennessee Valley Authority:s (TVA) Green Invest Program.

Investeringen kommer att leda till betydande kostnadsbesparingar och bidra positivt till Gränges rörelseresultat och avkastning på sysselsatt kapital från och med 2024. Den kommer också att leda till ett lägre klimatavtryck genom användning av förnybar elektricitet och ökad återvinning. 

– Hållbarhet och återvinning är två kritiska delar i vår affärsmodell och de är starka drivkrafter för vår långsiktiga konkurrenskraft och värdeskapande. Vi har en mycket hög ambitionsnivå inom dessa områden. Med denna investering kommer vi att uppfylla våra kunders förväntningar på klimatomställning inom vår verksamhet och ligga i framkant när det gäller att erbjuda lösningar som är tydligt differentierade ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Jörgen Rosengren, VD och koncernchef, Gränges. 

För att producera aluminiumlösningar som har ett klimatavtryck som är nära noll, det vill säga maximalt 1 ton CO2e per ton aluminium, kommer det nya återvinnings- och gjutericentret att använda den senaste tekniken för induktionssmältugnar i kombination med helelektriska glödgningsugnar. Förnybar elektricitet kommer att användas för att driva all utrustning och efterföljande produktionsprocesser, genom samarbete med Carroll County Electric och TVA Green Invest Program. 

– Gränges ambitiösa hållbarhetsstrategi i kombination med våra kunders plattformar driver storleken och hastigheten på våra investeringar. Denna investering bygger på Gränges Americas strategi för aluminiumfolie och understryker vårt strategiska fokus och engagemang för att utveckla hållbara produkter och lösningar, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas. 

Investeringen beräknas ta cirka två år att genomföra och Gränges Americas portfölj med produkter som har ett klimatavtryck som är nära noll kommer att vara tillgänglig från mitten av 2024 med en uppskattad kapacitet på 25 kton. Den totala produktionskapaciteten i Gränges Americas kommer fortfarande att vara 260 kton färdig produkt efter investeringens slutförande.