Kontakt

Gränges presenterar ny långsiktig plan för hållbar tillväxt och kommunicerar uppdaterade mål

21 jun 2022 | KONCERNRELEASE

På Gränges kapitalmarknadsdag den 21 juni 2022 presenterar bolaget en ny långsiktig plan i tre steg för att återställa lönsamheten, bygga ett världsledande aluminiumteknikbolag samt investera i hållbar tillväxt. I den nya planen sätts även mål för fortsatt snabb utveckling mot klimatneutralitet till 2040.

Som ett resultat av den nya strategin uppdaterar Gränges sina finansiella mål. De nya målen är:

 • Lönsamhet: 15 procent
  Avkastning på sysselsatt kapital över 15 procent.
 • Vinsttillväxt: 10 procent
  Genomsnittlig årlig rörelseresultattillväxt över 10 procent.
 • Skuldsättningsgrad: 1-2 gånger EBITDA
  Finansiell nettoskuld normalt mellan 1-2 gånger justerad EBITDA.
 • Utdelning: 30-50 %
  Utdelning mellan 30–50 procent av årets resultat.

Den nya planen för hållbar tillväxt sätter fokus på faktorer som Gränges kan påverka, samtidigt som den tar hänsyn till volatiliteten och osäkerheten i vår omvärld. Gränges kommer att genomföra planen i tre steg. Högsta prioritet kommer att vara att återställa lönsamheten och återgå till en normal skuldsättning. I denna fas siktar Gränges även på kraftigt förbättrad säkerhet. Parallellt kommer Gränges att lansera ett ambitiöst program 2022-2025 för att bygga ett världsledande aluminiumteknikbolag som omfattar medarbetare och hållbarhet, säkerhet och lönsamhet, innovation och tillväxt. Slutligen ska Gränges investera i hållbar tillväxt med fokus på perioden 2024-2030.

Gränges har även satt som mål att bli klimatneutralt till 2040 och har anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi), vilket tillkännagavs den 20 juni.

– Gränges har en lång historia av lönsam tillväxt och ett imponerande hållbarhetsarbete. De senaste tre åren har den ekonomiska utvecklingen avtagit. Samtidigt ser vi intressanta tillväxtmöjligheter växa fram på grund av ökat fokus på regionalisering, elektrifiering och hållbarhet. Det här är rätt tid för en ny plan. Med vårt fokus på hållbar tillväxt vill vi göra verklig skillnad och bygga ett starkare, bättre presterande och mer hållbart företag för framtiden, säger Jörgen Rosengren, VD och koncernchef, Gränges.

Planen kommer att presenteras i sin helhet på Gränges kapitalmarknadsdag och därefter finnas tillgänglig för nedladdning på www.granges.com/investors.