Kontakt

Gränges Shanghai erhåller spårbarhetscertifiering enligt ASI Chain of Custody Standard

21 jan 2022 | KONCERNRELEASE

Gränges Shanghai har framgångsrikt erhållit spårbarhetscertifiering enligt Aluminium Stewardship Initiative Chain of Custody (CoC) Standard. Detta är Gränges andra spårbarhetscertifiering och ett viktigt steg i företagets hållbarhetsagenda och åtagande att utveckla hållbara produkter och lösningar.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Chain of Custody Standard definierar en uppsättning krav för skapandet av en ansvarsfull leverantörskedja för aluminium. Den ligger till grund för att sälja ASI-certifierat aluminium, vilket säkerställer att Gränges produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till slutprodukten.

– Jag är mycket stolt över att vi nu kan erbjuda våra kunder ASI-certifierat aluminium. Det ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade krav på ansvarsfullt producerat aluminium och att vi främjar och bedriver ansvarsfull och hållbar verksamhet längs aluminiumets värdekedja, säger Colin Xu, President Gränges Asia.

Per idag har Gränges produktionsanläggningar i Shanghai och Finspång erhållit certifiering enligt ASI Performance Standard och Chain of Custody Standard. Gränges har som mål att certifiera alla produktionsanläggningar i enlighet med ASI:s hållbarhetscertifieringar till 2025.

Certifieringen av Gränges Shanghai tillkännagavs av ASI idag, se länk. Den oberoende tredjepartsrevisionen av Gränges produktionsanläggning i Shanghai genomfördes av DNV Business Assurance Services UK Ltd.