Kontakt

Gränges valberedning har utsetts

21 sep 2022 | KONCERNRELEASE

Valberedningen inför Gränges årsstämma 2023 är utsedd. Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2022 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring och Swedbank Robur, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2023 har därmed fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Jan Dworsky (Swedbank Robur) samt Fredrik Arp (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Aktieägare som vill lämna förslag rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till ir@granges.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag ha inkommit till Gränges senast den 31 januari 2023.

Gränges årsstämma 2023 kommer att äga rum torsdagen den 27 april 2023 kl. 17.00 på IVA Konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16 i Stockholm.