Kontakt

Gränges ingår partnerskap i Kina kring hållbart aluminium för att stärka konkurrenskraften och minska klimatavtrycket

31 mar 2023 | KONCERNRELEASE

Gränges har bildat ett joint venture med Shandong Innovation Group (SIG) för att bygga en återvinnings- och gjutningsverksamhet i provinsen Yunnan i Kina där tillgången på vattenkraft är god. Genom det samägda bolaget säkrar Gränges tillgång till primäraluminium med lågt klimatavtryck, energieffektiv leverans från ett närliggande smältverk samt tillgång till förnybar energi för själva gjutningsverksamheten. Det är ett strategiskt partnerskap som kommer att väsentligt minska Gränges klimatavtryck på väg mot målet att nå netto-nollutsläpp 2040. Det kommer också att möjliggöra för Gränges att möta efterfrågan på marknadsledande hållbara aluminiumlösningar från kunder i Asien.

”Detta är ett viktigt steg i vår Navigate-plan för hållbar tillväxt. Samarbetet med SIG kommer att ta oss ett stort steg närmare klimatneutralitet 2040 och gör att vi ökar våra inköp av hållbart producerade metaller och energi ytterligare. Efterfrågan på hållbara aluminiumlösningar växer i hela Asien och genom partnerskapet stärker vi vår konkurrenskraft och skapar värde för våra kunder”, säger Jörgen Rosengren, VD för Gränges.
 
Genom tillgången på valsgöt från joint venture-verksamheten räknar Gränges Asia med att halvera sina klimatutsläpp per ton till 2025.
 
”Shandong Innovation Group är en ledande tillverkare av gjutna aluminiumprodukter i Kina och är en sedan många år uppskattad och pålitlig partner och leverantör till Gränges Asia. Vi delar samma vision kring innovativ och hållbar utveckling och jag är mycket glad över att utöka vårt samarbete genom detta joint venture. För oss är det också ett viktigt steg i att stärka vår konkurrenskraft och framtidssäkra vår verksamhet i Kina och Asien”, säger Colin Xu, President Gränges Asia.
 
Gränges kommer att investera cirka 225 miljoner kronor och kontrollera 49 procent av aktier och kapital i det samägda bolaget. Den nya gjutningsverksamheten kommer att leverera gjutna aluminiumprodukter till Gränges Asia och andra kunder. Investeringen, som beräknas ta cirka två år att slutföra, förväntas över tid generera en avkastning på sysselsatt kapital i linje med Gränges mål på över 15%. Gränges Asia planerar att gradvis ersätta den egna gjutningsverksamheten i Shanghai med inköp av motsvarande kapacitet från joint venture-verksamheten. Det samägda bolaget kommer att redovisas och konsolideras i Grängeskoncernen enligt kapitalandelsmetoden.
 
Fullbordandet av detta joint venture är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden i Kina.