Kontakt

Gränges valberedning har utsetts

22 sep 2023 | KONCERNRELEASE

Valberedningen inför Gränges årsstämma 2024 är utsedd. Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2023 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur och AFA Försäkring, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2024 har därmed fått följande sammansättning:

  • Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden)
  • Jan Dworsky (Swedbank Robur)
  • Anders Algotsson (AFA Försäkring)
  • Fredrik Arp (Gränges styrelseordförande)

Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Aktieägare som vill lämna förslag rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till ir@granges.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag ha inkommit till Gränges senast den 31 januari 2024.

Gränges årsstämma 2024 kommer att äga rum onsdagen den 8 maj 2024 kl. 15.30 i Stockholm.