Kontakt

Gränges vetenskapligt baserade klimatmål godkända av SBTi

23 nov 2023 | KONCERNRELEASE

Science Based Targets initiative (SBTi) har godkänt Gränges kortsiktiga klimatmål för 2030 och netto-nollmål för 2040. Detta innebär att bolagets mål är i linje med den senaste klimatvetenskapen och i enlighet med målen i Parisavtalet. Gränges har åtagit sig att minska sina utsläpp därefter.

Gränges anslöt sig till the Science Based Targets initiative (SBTi) i juni 2022 och ansökte om validering i januari 2023. Godkännandet från SBTi bekräftar Gränges starka fokus på hållbarhet och beslutsamhet att minska klimatpåverkan från bolagets egen verksamhet och längs värdekedjan. 
 
”Det här är en viktig milstolpe på vår hållbarhetsresa. SBTi-validerade klimatmål ger våra kunder tilltro till att de kan få branschledande hållbara och cirkulära lösningar från Gränges. Jag ser fram emot att arbeta med våra partners för att driva innovation, utsläppsminskningar och hållbar tillväxt inom aluminiumindustrin”, säger Jörgen Rosengren, VD för Gränges. 
 
Genom SBTi:s godkännande har Gränges åtagit sig till följande mål: 
 
Netto-nollmål 

  • Nå netto-nollutsläpp av växthusgaser genom hela värdekedjan till 2040. 

Långsiktiga mål 

  • Minska absoluta utsläpp av växthusgaser från scope 1 och 2 med 90 % till 2040 jämfört med basår 2021. 
  • Minska utsläppen av växthusgaser från scope 3; köpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, uppströms transport och distribution, affärsresor och nedströms transport och distribution, med 97 % per ton förpackade produkter inom samma tidsram. 

 Kortsiktiga mål 

  • Minska absoluta utsläpp av växthusgaser från scope 1 och 2 med 42 % till 2030 jämfört med basår 2021. 
  • Minska utsläppen av växthusgaser från scope 3 från köpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, uppströms transport och distribution, affärsresor samt nedströms transport och distribution, med 57 % per ton förpackade produkter inom samma tidsram. 

Fortsatt starkt fokus på återvinning, koldioxidsnålt primäraluminium och ökad användning av förnybar energi inom Gränges egen verksamhet kommer att vara de viktigaste initiativen för att nå netto-nollutsläpp. 
 
"Godkännandet bekräftar att vi har trovärdiga, ambitiösa klimatmål och planer för att minska klimatutsläppen. Jag är stolt över alla kollegor inom Gränges som har bidragit till att utveckla våra målmedvetna handlingsplaner gentemot netto-nollmålet och deras stora engagemang för att genomföra dessa”, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability. 

Läs mer:
SBTi: Companies taking action - Sök på Gränges under Target dashboard för mer information.
 
Om SBTi 
SBTi är ett globalt samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Vetenskapligt baserade mål ger en tydlig vägledning för företag och finansinstitutioner att minska utsläppen av växthusgaser, vilket hjälper till att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringar och framtidssäkra företagstillväxt. Mål anses vara vetenskapligt baserade om de är i linje med den nivå av klimatutsläpp som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till väl under 2°C över förindustriella nivåer och eftersträvar att begränsa uppvärmningen till 1,5°C.