Kontakt

Gränges publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2023

19 mar 2024 | KONCERNRELEASE

Gränges har publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 tillsammans med en version av European Single Electronic Format (ESEF). Rapporten är från och med idag tillgänglig på företagets hemsida och i bifogad fil.

Gränges Års- och hållbarhetsredovisning 2023 är tillgänglig på Gränges hemsida under rapporter och presentationer. Ta även del av online-versionen. En tryckt version av rapporten kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars och kan beställas på Gränges hemsida eller via info@granges.com.