Kontakt

Gränges valberedning föreslår nyval av Cecilia Daun Wennborg och Mikael Bratt som styrelseledamöter i Gränges AB

20 feb 2024 | KONCERNRELEASE

Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot i bland annat Getinge AB, Loomis AB och Bravida Holding AB samt Mikael Bratt, VD, koncernchef och styrelseledamot i Autoliv Inc., föreslås som nya styrelseledamöter att väljas vid årsstämman den 8 maj 2024. Katarina Lindström och Hans Porat är inte tillgängliga för omval och kommer att lämna styrelsen i samband med årsstämman.

“Vi är mycket glada att kunna föreslå Cecilia Daun Wennborg och Mikael Bratt som nya ledamöter i Gränges styrelse. Med Cecilias långa erfarenhet från styrelsearbete i flera börsnoterade bolag och Mikaels gedigna bakgrund som företagsledare och CFO i bolag inom fordonsindustrin blir de starka tillskott till styrelsen”, säger Jannis Kitsakis, ordförande i Gränges valberedning.
 
Cecilia Daun Wennborg har en lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat bank-, försäkrings-, hälso- och sjukvårdssektorn, samt mer än 20 år som styrelseledamot i olika börsnoterade och onoterade bolag. Några av Cecilia Daun Wennborgs nuvarande uppdrag är styrelseledamot i Getinge AB, Loomis AB, Bravida Holding AB och Oncopeptides AB. Cecilia är civilekonom från Stockholms universitet.
 
Mikael Bratt, för närvarande VD, koncernchef och styrelseledamot i Autoliv Inc., har en gedigen bakgrund från olika nyckelpositioner inom fordonsindustrin globalt. Innan Autoliv arbetade han cirka 30 år inom Volvo-koncernen, senast som EVP Group Truck Operations och dessförinnan som CFO och ingick även i AB Volvos koncernledning. Mikael har studerat företagsekonomi vid Göteborgs universitet, Sverige.
 
Katarina Lindström och Hans Porat och kommer att lämna styrelsen i samband med årsstämman 2024. Båda valdes in i Gränges styrelse 2016 och har tagit en mycket aktiv roll, i synnerhet i arbetet med förvärven av Noranda i USA 2016 och Konin Aluminium i Polen 2020, samt med framtagandet av Gränges Navigate-strategi för hållbar tillväxt. Katarina har ingått i revisionsutskottet och Hans har ingått i ersättningsutskottet.
 
Valberedningen föreslår därutöver omval av Fredrik Arp, Steven Armstrong, Mats Backman, Martina Buchhauser, Peter Carlsson och Gunilla Saltin. Fredrik Arp föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att styrelsen fortsatt kommer att bestå av åtta stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.
 
Valberedningen inför årsstämman 2024 består av representanter från bolagets tre största aktieägare samt Gränges styrelseordförande: Jannis Kitsakis (AP4) och valberedningens ordförande, Jan Dworsky (Swedbank Robur fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkring) samt Fredrik Arp (styrelseordförande i Gränges). 

Valberedningens övriga beslut och motiverade yttrande kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.
 
Gränges årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 8 maj 2024 kl. 15.30.