Kontakt

Partnerskap kring hållbart aluminium i Kina godkänns

30 okt 2023 | KONCERNRELEASE

Gränges har bildat ett joint venture med Shandong Innovation Group (SIG) för att bygga en återvinnings- och gjutningsverksamhet i provinsen Yunnan i Kina, vilket offentliggjordes den 31 mars 2023. Det samägda bolaget, som utformats för att möta Gränges fokus på hållbarhet, säkerhet och kvalitet, har nu fått nödvändiga godkännanden för att kunna fullbordas.

”Detta är ett viktigt steg i vår Navigate-plan för hållbar tillväxt. Samarbetet med SIG kommer att ta oss ett stort steg närmare klimatneutralitet 2040 genom att vi ökar våra inköp av hållbart producerade metaller och energi ytterligare, vilket i slutändan skapar mervärde för våra kunder”, säger Jörgen Rosengren, VD för Gränges. 
 
Genom det samägda bolaget säkrar Gränges tillgång till primäraluminium med lågt klimatavtryck, energieffektiv leverans från ett närliggande smältverk samt tillgång till förnybar energi för själva gjutningsverksamheten. Produktion kommer att påbörjas under andra kvartalet 2024. Från 2025 avser Gränges Asia att gradvis ersätta den egna gjutningsverksamheten i Shanghai med inköp av motsvarande kapacitet från verksamheten i Yunnan. Vid full produktion förväntas göt från denna verksamhet att minska klimatutsläppen med 80 procent. Detta kommer att väsentligt minska koncernens klimatavtryck och möjliggöra för Gränges att möta efterfrågan på marknadsledande hållbara aluminiumlösningar i Asien. 
 
Läs mer: 
Gränges ingår partnerskap i Kina kring hållbart aluminium för att stärka konkurrenskraften och minska klimatavtrycket | Gränges (granges.com)