Kontakt

Dubbel ASI-certifiering av Gränges Konin markerar viktig milstolpe inom hållbarhet

20 okt 2023 | KONCERNRELEASE

Gränges produktionsanläggning i Konin, Polen, har framgångsrikt erhållit dubbla certifieringar enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) Performance Standard och Chain of Custody Standard. Därmed har Gränges nått sitt mål att alla anläggningar ska vara ASI-certifierade senast 2025.

ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar och som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. Per idag har Gränges certifierat samtliga valsningsanläggningar globalt. 
 
“Att säkerställa att våra aluminiumprodukter är ansvarsfullt inköpta och producerade är ett fundament i vår hållbarhetsstrategi. Certifiering mot ASI:s standarder ger våra kunder den transparens och spårbarhet som de behöver för att säkerställa ansvarsfullt producerade produkter. Det är också ett tydligt kvitto på Gränges ledarskap inom hållbarhet i aluminiumbranschen”, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability på Gränges. 
 
”Verksamheten i Konin är en del av Gränges sedan 2020. Mycket har gjorts på kort tid för att anpassa affären till Gränges ambitiösa mål vad gäller hållbarhet i hela värdekedjan. Att samtliga produktionsanläggningar nu är certifierade stärker Gränges konkurrenskraft och erbjudande gentemot kunder globalt”, säger Fredrik Spens, President, Gränges Europe. 
 
Gränges satte 2019 målet att ASI-certifiera samtliga produktionsanläggningar senast 2025. Gränges Powder Metallurgy i Saint Avold, Frankrike, inkluderas inte i scopet för certifieringar. 
 
Om ASI:s standarder  
ASI:s Performance Standard definierar principer och kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning, med syfte att adressera hållbarhetsfrågor i aluminiumets värdekedja. Chain of Custody-certifieringen säkerställer att Gränges produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till slutprodukt. 
 
Den oberoende tredjepartsrevisionen av Gränges Konin genomfördes av TÜV Rheinland.

Läs mer 
ASI:s pressmeddelande 
Certifieringar på Gränges hemsida 
Gränges Americas erhåller dubbla ASI-certifieringar 
Gränges produktionsanläggning i Shanghai erhåller ASI-certifiering 
Gränges Shanghai erhåller spårbarhetscertifiering enligt ASI Chain of Custody Standard 
Gränges produktionsanläggning i Finspång erhåller ASI-certifiering 
Gränges Finspång erhåller spårbarhetscertifiering enligt ASI Chain of Custody Standard