Bygga jämlika och högpresterande team

Kompetenta och engagerade medarbetare utgör grunden för att Gränges kan vara innovativt och konkurrenskraftigt och är därför avgörande för företagets affärsstrategi och tillväxt. 2018 hade Gränges i genomsnitt totalt 1 699 medarbetare (1 568).

Gränges åtagande

Gränges ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, ska Gränges erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation.

Måluppfyllelse och fokus 2018

  • 99 procent av alla medarbetare hade ett utvecklingssamtal.
  • 14 procent (14) av den totala personalstyrkan och 20 procent (20) av de ledande befattningshavarna* var kvinnor.
  • Ökade fokus på mångfald och jämställdhet i rekryterings- och introduktionsprocesserna, samt i processen för att sätta ihop arbetsgrupper.
  • Genomförde en medarbetarundersökning i Gränges Asien och Gränges Europa hösten 2018; Engagemangsindex uppgick till 78.

* Medarbetare som kvalificeras till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Medarbetare totalt

Karriär och ledarskapsutveckling

Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriär- och utvecklingsmöjligheter i syfte att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Gränges anser att mångfald är en konkurrensfördel och att en inkluderande arbetsmiljö som gynnar medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer kommer att leda till en mer innovativ, konkurrenskraftig och produktiv organisation.

Läs mer

Medarbetarnas välbefinnande

Engagerade medarbetare som mår bra är en förutsättning för en produktiv verksamhet och för att bygga högpresterande team.

Läs mer