Kontakt

Jämlika och högpresterande team

Gränges ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, strävar Gränges efter att erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation. 2021 hade Gränges i genomsnitt 2 648 medarbetare (1 647), varav 13 procent var kvinnor.

 

Måluppfyllelse 2021

  • 67 procent (100) av alla medarbetare hade ett utvecklingssamtal.
  • 13 procent (15) av total personalstyrka och 18 procent (21) av ledande befattningshavare var kvinnor.
  • Engagemangsindex uppgick till – (78).

Medelantal anställda per land, 2021

Karriär och ledarskapsutveckling

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Läs mer

Medarbetarnas välbefinnande

Läs mer