Kontakt

Jämlika och högpresterande team

Kompetenta och engagerade medarbetare utgör grunden för att Gränges kan vara innovativt och konkurrenskraftigt och är därför avgörande för företagets affärsstrategi och tillväxt. 2018 hade Gränges i genomsnitt totalt 1 805 medarbetare (1 699).

Gränges åtagande

Gränges ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, ska Gränges erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation.

Måluppfyllelse 2019

  • 100 procent (99) av alla medarbetare hade ett utvecklingssamtal.
  • 14 procent (14) av total personalstyrka och 20 procent (20) av ledande befattningshavare var kvinnor.

Stark företagskultur

Gränges arbetar aktivt för att stärka sin företagskultur eftersom detta är viktigt för medarbetarnas engagemang och prestationer. Företagets uppförandekod lägger grunden för hur de anställda ska agera och bedriva affärer på ett ansvarsfullt sätt, både internt och i relation till affärspartners. Företagets kärnvärden – engagerad, handlingskraftig, tillgänglig och innovativ – vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet. För att ytterligare uppmuntra medarbetarna att agera i enlighet med kärnvärdena, beslutade Gränges 2019 att integrera dessa som nya bedömningskriterier i utvecklingssamtalen.

Medarbetare per region, 2019

Baserat på heltidstjänster.

Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare strävar Gränges efter att erbjuda en arbetsplats där alla medarbetare har möjlighet att utvecklas och bidra till att nå våra övergripande affärsmål.
- Magnus Carlström, SVP Human Resources

  
  

Karriär och ledarskapsutveckling

Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriär- och utvecklingsmöjligheter i syfte att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Gränges anser att mångfald är en konkurrensfördel och att en inkluderande arbetsmiljö som gynnar medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer kommer att leda till en mer innovativ, konkurrenskraftig och produktiv organisation.

Läs mer

Medarbetarnas välbefinnande

Engagerade medarbetare som mår bra är en förutsättning för en produktiv verksamhet och för att bygga högpresterande team.

Läs mer