Kontakt

Karriär och ledarskapsutveckling

Attrahera och utveckla talanger

Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärutvecklingsmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Företaget bedriver en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa att företaget anställer kompetenta och talangfulla medarbetare. I rekryteringsprocessen ska, allt annat lika, individer från underrepresenterade grupper ges prioritet för att främja mångfald i personalstyrkan. För att säkerställa att medarbetarna är engagerade och motiverade genomför Gränges årliga utvecklingssamtal samt lönesamtal.

En strukturerad process för performance management

Gränges har en strukturerad process för prestations- och kompetensutveckling och alla medarbetare har årliga utvecklingssamtal. För att säkerställa effektiv och kontinuerlig kompetensutveckling, talent management och successionsplanering, ska alla medarbetare också ha en individuell utvecklingsplan. 2020 hade alla medarbetare, förutom medarbetare i produktionen i Shanghai, en sådan plan, vilket motsvarade 81 procent (80) av den totala personalstyrkan. Gränges arbetar aktivt för att erbjuda medarbetare möjlighet till karriär- och ledarskapsutveckling och har som ambition att fylla varannan ledig chefsposition med interna kandidater.

Kompetensutveckling och utbildning

Gränges arbetar aktivt för att tillhandahålla möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för att på så sätt utveckla ledarskapet. Ledarskapsutbildningar genomförs i enlighet med regionala behov och omfattar både nuvarande och potentiella ledare och talanger. För att möjliggöra en mer strukturerad kompetensutveckling började Gränges 2020 att implementera en ny plattform för lärande (ett s.k. LMS). Framöver kommer denna plattform att möjliggöra att viktiga mätetal såsom antalet utbildningstimmar per medarbetare följs upp på ett mer effektivt sätt.

Gränges verksamhet i Finspång initierade 2020 en lokal företagsutbildning för att öka medarbetarnas förståelse för alla delar av affärsverksamheten och för att stärka företagskulturen. Totalt genomgick 75 procent av medarbetarna utbildningen innan covid- 19-restriktioner gjorde det svårt att slutföra den. Gränges verksamhet i Amerika lät flera chefer gå ledarskapsutbildningar vid Louisiana State University innan covid-19-restriktionerna infördes. Verksamheten i Shanghai genomförde en internutbildning i ISO 14001 för att förbättra förståelsen av och anpassa verksamheten till kraven i miljöledningssystemet.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›