Karriär och ledarskapsutveckling

Attrahera och behålla medarbetare

Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriär- och utvecklingsmöjligheter i syfte att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Företaget erbjuder marknadsmässiga löner och anställningsvillkor för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Gränges har en professionell rekryteringsprocess för att säkerställa rekrytering av duktiga medarbetare. Utbildning av medarbetare och chefer sker fortlöpande för att långsiktigt säkra medarbetarengagemang, hantverksskicklighet och ett gott ledarskap. Det är viktigt att medarbetarna känner sig stolta över att arbeta på Gränges.

Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke är viktigt när det gäller att attrahera och behålla talangfulla medarbetare. Enligt en svensk undersökning som genomfördes 2018 bland universitetsstudenter och unga professionella, uppgick civilingenjörers kännedom om Gränges som arbetsgivare till 48 procent.*

* Universum: Företagsbarometern 2018.

Säkerställa ledarskapsutveckling

För att säkerställa att medarbetarna är engagerade och motiverade genomför Gränges årliga utvecklingssamtal såväl som lönesamtal.

Bedömning av nyckelpersoner och högre chefer görs årligen, med en tydlig länk mellan resultat och kompensationsnivå. Gränges har processer för talent management och successionsplanering, för att säkerställa ledarskapsutveckling för individen och för bolaget.

Uppmärksamma goda prestationer

Gränges arbetar för att stärka sin företagskultur och kärnvärden, vilket är viktigt för medarbetarnas engagemang och prestationer. Gränges globala evenemang Company Awards syftar till att ge erkännande åt individer, arbetsgrupper eller avdelningar som har uppnått betydande förbättringar under året. 

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›