Kontakt

Karriär och ledarskapsutveckling

Strukturerad rekryteringsprocess 

Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärutvecklingsmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Företaget bedriver en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa att företaget anställer kompetenta och talangfulla medarbetare. I rekryteringsprocessen ska, allt annat lika, individer från underrepresenterade grupper ges prioritet vid rekryteringen för att främja mångfald i personalstyrkan. 

Kompetensutvecklingsmöjligheter 

Kompetensutveckling är ett viktigt område för Gränges framgång. Företaget har en strukturerad process för prestations-och kompetensutveckling, som inkluderar utbildning och personlig utveckling. Alla medarbetare, förutom medarbetare i Gränges Konin, har årliga utvecklingssamtal såväl som lönesamtal. Gränges Konin har en ambition att införa årliga utvecklingssamtal från 2022, och kommer att börja med tjänstemän. För att säkerställa effektiv och kontinuerlig kompetensutveckling, talent management och successionsplanering, ska alla medarbetare också ha en individuell utvecklingsplan. 

Gränges uppmanar i hög grad medarbetare på alla nivåer att delta i jobbrelaterade utbildningar och utvecklingsaktiviteter för att förbättra sin kompetens och sitt kunnande och växa professionellt. Bolaget genomför kompetensutveckling och ledarskaps-utbildningar i enlighet med regionala behov och arbetar aktivt för att erbjuda medarbetare möjlighet till karriär-och ledarskapsutveckling och har som ambition att fylla varannan ledig chefsposition med interna kandidater. 

2021 genomförde Gränges medarbetare de globala utbildningarna i uppförandekoden, anti-korruption (enbart tjänstemän) samt informationssäkerhet. I Gränges Konin avbokades klassrumsutbildningen för medarbetare i produktionen i mitten av december till följd av covid-19-restriktioner. Istället delades skriftligt utbildningsmaterial ut och individuella utbildningar genomfördes. Gränges Americas genomförde ledarskaps-utbildningar på alla anläggningar och Gränges Asia slutförde internutbildningar i miljö, hälsa och säkerhet (EHS) för linje-operatörer. 

Under året initierade Gränges också ett mer strukturerat angreppssätt för att samla in data för utbildningstimmar, vilket kommer att skapa en god förståelse för basnivån inom organisationen. 

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›