Kontakt

Karriär och ledarskapsutveckling

Attrahera och behålla medarbetare

Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärutvecklingsmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Företaget bedriver en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa att företaget anställer kompetenta och talangfulla medarbetare. I rekryteringsprocessen ska, allt annat lika, individer från underrepresenterade grupper ges prioritet för att främja mångfald i personalstyrkan.

För att säkerställa att medarbetare är engagerade och motiverade genomför Gränges årliga utvecklingssamtal samt lönesamtal. Företagets mål är att alla medarbetare ska ha årliga utvecklingssamtal.

Förbättra medarbetares prestationer

För att utveckla kompetenser som förbättrar både individuella prestationer och är till gagn för företaget, följer Gränges upp medarbetarnas individuella prestationer och stödjer deras ambitioner.

Som en del av det årliga utvecklingssamtalet fattar varje medarbetare och deras respektive chef beslut om en individuell utvecklingsplan. 2019 hade 80 procent (77) av Gränges medarbetare en sådan plan. I Gränges verksamhet i Asien krävs enskilda utvecklingsplaner endast för tjänstemän.

Ledarskapsutveckling

För att utveckla ledarskapet arbetar Gränges aktivt med möjligheter till utbildning, talent management och successionsplanering, såväl som med att stärka företagskulturen och kärnvärdena. Ledarskapsutbildningar genomförs i enlighet med regionala behov och omfattar både nuvarande och potentiella ledare och talanger. Löpande utbildningsinsatser sker i alla regioner, i enlighet med lokala behov.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›