Kontakt

Medarbetarnas välbefinnande

Engagerade och välmående medarbetare

Gränges anser att engagerade och välmående medarbetare är en förutsättning för en produktiv verksamhet och för att bygga högpresterande team. Att missköta hälsa och välbefinnande kan leda till betydande kostnader för både individen och företaget. I syfte att främja medarbetarnas hälsa och välmående erbjuder Gränges förmåner och initiativ såsom flexibla arbetsmöjligheter, företagshälsovård, friskvårdsbidrag samt stöd till medarbetare som har återkommande sjukdomar.

Tillgång till hälso- och sjukvård

Gränges erbjuder hälso- och sjukvård på och utanför arbetsplatsen för att säkerställa friska medarbetare. Medarbetare och kontraktsanställda har tillgång till första hjälpen-vård vid produktionsanläggningarna. Utanför anläggningarna erbjuds medarbetarna förebyggande och regelbundna hälsokontroller samt tillgång till sjukvård hos godkända vårdgivare vid arbetsskada eller sjukdom.

Medarbetarnöjdhet

Gränges följer regelbundet upp medarbetarnas allmänna motivation och välbefinnande genom de årliga utvecklingssamtalen. Företaget gör också medarbetarundersökningar vartannat år för att följa utvecklingen.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›