Medarbetarnas välbefinnande

Främja produktivitet och engagemang

Engagerade medarbetare som mår bra är en förutsättning för en produktiv verksamhet och för att bygga högpresterande team.

Att missköta hälsa och välbefinnande kan leda till betydande kostnader för både individen och företaget. I syfte att främja medarbetarnas hälsa och välmående erbjuder Gränges flexibla arbetsmöjligheter, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och stöd till medarbetare som har återkommande sjukdomar.

Gränges följer regelbundet upp medarbetarnas välbefinnande via årliga utvecklingssamtal. Gränges genomför också medarbetarundersökningar för att få bättre kunskap om medarbetarnas välbefinnande och engagemang.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›