Kontakt

Medarbetarnas välbefinnande

Främja hälsa och välmående

Att ha engagerade och välmående medarbetare är en förutsättning för en innovativ, konkurrenskraftig och produktiv verksamhet, och misskötsel av hälsa och välbefinnande kan leda till betydande kostnader för både Gränges och medarbetarna. I och med covid-19-pandemin 2020 har företagets fokus på medarbetarnas hälsa ökat ytterligare. Exempel på covid-19-relaterade åtgärder inkluderar möjligheter att arbeta flexibelt och på distans, riktlinjer för resor för att säkerställa säkerheten för medarbetare som har återvänt från privat eller affärsresor, uppdaterade mötespolicyer så väl som att säkerställa tillgång till medicinsk utrustning och desinfektionsprodukter.

Tillgång till hälso- och sjukvård

För att främja medarbetarnas hälsa och välmående erbjuder Gränges hälso- och sjukvård, både på och utanför arbetsplatsen. Till förmånerna hör flexibla arbetsmöjligheter, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och stöd till medarbetare som har återkommande sjukdomar. Medarbetare och kontraktsanställda har tillgång till första hjälpen-vård vid produktionsanläggningarna. Utanför anläggningarna erbjuds medarbetarna förebyggande och regelbundna hälsokontroller samt tillgång till sjukvård hos godkända vårdgivare, vid arbetsskada eller sjukdom. Gränges erbjuder också hälso- och sjukvård utanför arbetet när det gäller tobaks- och nikotinavvänjning, kostråd, stressminskning och psykisk hälsa. Gränges behandlar all personlig hälsorelaterad information med sekretess och hanterar medicinsk information och journaler i enlighet med lokal lagstiftning. 2020 implementerade Gränges verksamhet i Finspång ett nytt verktyg för hälsosam ekonomi, som gör det möjligt för anställda att prognostisera sina framtida pensioner och säkerställa finansiell stabilitet både i hemmet och på arbetsplatsen. Verksamheten i Amerika genomförde en hälsoutbildning för medarbetarna och fortsatte att driva programmet för en hälsosam privatekonomi, vilket infördes 2019.

Uppföljning av medarbetarnöjdhet

Gränges följer regelbundet upp medarbetarnas allmänna motivation och välbefinnande genom de årliga utvecklingssamtalen, beskrivna nedan. Företaget gör också medarbetarundersökningar vartannat år för att följa utvecklingen, och 2020 uppgick Engagemangsindex till 78 (77), något högre än vid den senaste mätningen och i linje med relevanta benchmarks från andra industribolag. Gränges använder resultaten från medarbetarundersökningarna för att sätta lokala handlingsplaner.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›