Kontakt

Medarbetarnas välbefinnande

Främja hälsa och välmående 

Att ha engagerade och välmående medarbetare är en förutsättning för en innovativ, konkurrenskraftig och produktiv verksamhet, och misskötsel av hälsa och välbefinnande kan leda till betydande kostnader för både Gränges och medarbetarna. Gränges följer regelbundet upp medarbetarnas allmänna motivation och välbefinnande genom de årliga utvecklingssamtalen och genomför också medarbetarundersökningar vartannat år för att följa utvecklingen. Den senaste medarbetarundersökningen genom-fördes 2020. 

Som ett resultat av covid-19-pandemin har Gränges ökat sitt fokus på medarbetarnas välbefinnande. Åtgärder inkluderar möjligheter att arbeta flexibelt och på distans, riktlinjer för resor och uppdaterade mötespolicyer. För att ytterligare främja medarbetarnas hälsa och välmående erbjuder Gränges hälso-och sjukvård, både på och utanför arbetsplatsen, och exempelvis flexibla arbetsmöjligheter, första hjälpen-vård, friskvårdsbidrag och stöd till medarbetare som har återkommande sjukdomar, regelbundna hälsokontroller samt tillgång till sjukvård hos godkända vårdgivare. Gränges erbjuder också hälso-och sjukvård utanför arbetet och inkluderar till exempel kostrådgivning, stressminskning och psykisk hälsa. Gränges behandlar all personlig hälsorelaterad information med sekretess och hanterar medicinsk information och journaler i enlighet med lokal lagstiftning. 

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›