Kontakt

Avfallshantering

Ökad återvinning av avfall

Gränges har som målsättning att minska avfallet i alla produktionsanläggningar och ambitionen att återvinna och återanvända avfall i produktionen där det är möjligt. Avfallshanteringen hanteras lokalt och alla produktionsanläggningar har en lokal process för avfallshantering. Företaget genererar avfall i form av aska i omsmältningsprocessen och släpper ut olja till luft och vatten till följd av att kallvalsverken använder olja för att kyla ned valsarna och smörja ytan mellan valsarna och materialet. 

Ett exempel på avfallsåtervinning är aska som skickas till och hanteras av specialiserade förädlare, där vissa produktionsanläggningar återvinner aluminium från askan genom återvunna tackor av skrot (s.k. RSI). Gränges Finspång har investerat i en askpress för att återvinna aluminium från aska på produktionsanläggningen och Gränges Shanghai har genomfört en studie om behandling av avfallsemulsioner från varmvalsverket, för att minska farligt avfall.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›