Kontakt

Extern rapportering och bedömning

Gränges hållbarhetsresultat och -styrning utvärderas löpande av kunder, hållbarhets/ESG-analytiker och andra intressenter. Detta är en viktig del i den löpande intressentdialogen och i linje med bolagets ambition att tillhandahålla tillförlitlig information som intressenterna kan använda för att bedöma Gränges. Nedan är några exempel på Gränges externa rapportering och hållbarhetsbedömningar.

Global Reporting Initiative (GRI): Gränges hållbarhetsredovisning upprättas i enlighet med GRI Standards: Core. Ett fullständigt GRI-index finns i hållbarhetsredovisningen för 2020

Global Compact: Hållbarhetsinformationen i den här redovisningen utgör Gränges så kallade “Communication on Progress” i enlighet med FN:s Global Compacts riktlinjer.

MSCI: Gränges erhöll betyget AA i MSCI:s ESG-analys 2020, vilket positionerade Gränges bland de sex procent bästa företagen inom metall och gruvdrift (icke-ädla metaller).1) MSCI ESG Research gör MSCI ESG-klassificeringar på publika bolag samt på ett fåtal privatägda bolag på en skala mellan AAA (högsta nivå) och CCC (lägsta nivå), beroende på exponering för branschspecifika ESG-risker och förmågan att hantera dessa risker jämfört med andra branschaktörer.

EcoVadis: Gränges erhöll också en silvermedalj i Ecovadis hållbarhetsranking 2020, vilket innebär att bolaget är bland de bästa sju procenten av bedömda företag i branschen (framställning av andra metaller än järn).

Aluminium Stewardship Initiative (ASI): Gränges har också erhållit certifiering enligt ASI:s Performance Standard för produktionsanläggningarna i Shanghai (juli 2019) och Finspång (februari 2021), vilket visar att Gränges produkter tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

           

1) The use by Gränges of any MSCI ESG research llc or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Gränges by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.