Kontakt

Extern rapportering och bedömning

Gränges hållbarhetsresultat och -styrning utvärderas löpande av kunder, hållbarhets- och ESG-analytiker och andra intressenter. Detta är en viktig del i den löpande intressentdialogen och i linje med bolagets ambition att tillhandahålla tillförlitlig information som intressenterna kan använda för att bedöma Gränges. Nedan är några exempel på extern bedömning och erkännanden inom hållbarhet.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI): Gränges Finspång och Gränges Shanghai har erhållit certifiering enligt ASI:s Performance Standard (Shanghai: juli 2019, Finspång: februari 2021) samt ASI Chain of Custody Standard (Finspång: november 2021, Shanghai: januari 2022). Certifieringarna visar att Gränges produkter köps in och tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 

EcoVadis: Gränges erhöll utmärkelsen Platina i EcoVadis hållbarhetsranking 2021, vilket placerar Gränges bland de ledande en (1) procenten av bedömda företag globalt i branschen ”Framställning av andra metaller än järn”. 

CDP: Gränges svarade på CDP:s enkät om klimatförändringar första gången 2021 och erhöll betyg B. 

MSCI: Gränges erhöll betyget AA i MSCI:s ESG-analys 2021, vilket positionerade Gränges bland de åtta procent bästa företagen inom metall och gruvdrift (icke-ädla metaller).1) MSCI ESG-klassificeringar görs på publika bolag samt på ett fåtal privatägda bolag på en skala mellan AAA (högsta nivå) och CCC (lägsta nivå), baserat på exponering för branschspecifika ESG-risker och förmågan att hantera dessa risker jämfört med andra branschaktörer. 

Sustainalytics: Gränges erhöll en övergripande riskklassificering på 20,3 (Medium) i Sustainalytics ESG Risk Rating Report 2021.2) Detta placerar företaget som nummer 1 bland 33 aluminiumföretag och nummer 2 bland 161 metallföretag. 

       

  

1) The use by Gränges of any MSCI ESG research llc or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Gränges by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.
2) Copyright ©2022 Sustainalytics. All rights reserved. This publication contains information developed by Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.