Kontakt

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen visar vilka frågor som är viktigast för Gränges och bolagets intressenter och som har störst påverkan. Väsentlighetsanalysen har också bidragit med input till Gränges hållbarhetsramverk och hållbarhetsarbete.

2021 validerade Gränges sitt urval av väsentliga frågor genom att använda information från djupintervjuer. Gränges beslutade 2018 att prioritera hållbarhetsfrågor uppdelade på fem hållbarhetsområden, och dessa bedömdes 2021 fortfarande vara väsentliga och relevanta, med tillägget av avfall som en ny väsentlig fråga. Frågan inköpt återvunnet aluminium utvidgades och bytte namn till inköpta metaller för att inkludera både aluminiumskrot och primäraluminium. 

Väsentliga frågor för Gränges och deras avgränsningar